Informationsblatt / Arkusz informacyjny

Informationsblatt Polnisch

Ważne kontakty

Biuro Dietikon+41 44 212 77 88
Biuro Schaan (Administracja)+423 222 12 20
Wypadek/choroba+423 222 12 22backoffice@uniwork.ch
Umowy/Pozwolenia/Zakwaterowanie+423 222 12 20info@uniwork.ch
Zarobki/zasiłki na dzieci/podatek+423 222 12 22backoffice@uniwork.ch
Ubezpieczenie zdrowotne OKP+423 222 12 20info@uniwork.ch
Narzędzia/odzież robocza+41 79 514 20 52alexander.czako@uniwork.ch 
Kierownik projektów i budowy+41 78 224 24 26sebastian.kurpas@uniwork.ch

Wynagrodzenie

Paski wypłat są wysyłane co miesiąc e-mailem. Wypłata następuje zgodnie z kalendarzem wypłat
wynagrodzeń. Proszę dokładnie sprawdzić rozliczenie pod kątem kompletności i dokładności. Jeśli nie
jesteś pewien lub masz jakieś pytania, napisz na adres: backoffice@uniwork.ch

Jeśli korzystasz z raportów godzinowych Uniwork, przesyłaj je do nas co tydzień e-mailem w formacie PDF na adres: backoffice@uniwork.ch lub pocztą wraz z naszą kopertą zwrotną. Nie akceptujemy zdjęć raportów godzinowych za pomocą aplikacji WhatsApp ani telefonów komórkowych. Aby utworzyć plik PDF za pomocą telefonu komórkowego, możesz skorzystać z aplikacji „Adobe Scan”.

Wakacje / nieobecność / podróż do domu>

Jeśli jesteś na wakacjach, w podróży do domu lub masz dni wolne od pracy, poinformuj nas o tym pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej: backoffice@uniwork.ch

Potrzebujemy następujących informacji:

  • Okres nieobecności (od – do)
  • Powód nieobecności (wakacje, wyjazd do domu itp.)
  • Pożądana wypłata dodatku urlopowego tak/nie

Zasiłki na dzieci i rodziny

Jeśli masz dzieci na utrzymaniu, skontaktuj się z nami pisemnie e-mailem w sprawie rejestracji do zasiłków na dzieci i rodziny pod adresem: backoffice@uniwork.ch

Informacje o ubezpieczeniu zdrowotnym i wypadkowym

Chcemy mieć pewność, że jesteś dobrze poinformowany o swoim ubezpieczeniu zdrowotnym i wypadkowym oraz wiesz, co zrobić w razie wypadku lub choroby.

Ubezpieczenie zdrowotne OKP (Krankenversicherung)

W Szwajcarii wszystkie osoby pracujące w Szwajcarii objęte są obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym (OKP). Ubezpieczenie pokrywa koszty leczenia, leków oraz pobytu w szpitalu.

Jako pracownik masz obowiązek samodzielnie zadbać o obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli chcesz, możemy zapewnić Ci podstawowe ubezpieczenie za pośrednictwem CSS. Jeśli chcesz, skontaktuj się z naszą administracją pod numerem: +423 222 12 20 / info@uniwork.ch.

Dzienny zasiłek chorobowy HELSANA

W przypadku choroby jesteś za naszym pośrednictwem ubezpieczony od utraty zarobków. W przypadku choroby prosimy o natychmiastowe poinformowanie naszej administracji i przełożonego w pracy oraz o przesłanie zaświadczenia szwajcarskiego lekarza w ciągu 3 dni na adres: backoffice@uniwork.ch.

Akceptujemy wyłącznie zaświadczenia lekarskie o chorobie wystawione przez lekarza praktykującego w Szwajcarii. Niniejsze zarządzenie dotyczy wszystkich pracowników, niezależnie od miejsca ich zamieszkania i miejsca pobytu w czasie choroby. UIS zastrzega sobie prawo do odrzucenia zwolnień lekarskich niespełniających powyższych wymagań lub w przypadku podejrzenia nadużycia. W takiej sytuacji pracownik zostanie niezwłocznie poinformowany.

Ubezpieczenie wypadkowe SUVA

W razie nieszczęśliwego wypadku jesteś u nas ubezpieczony. Ubezpieczeniem objęte są wypadki, które wydarzyły się w pracy i/lub w czasie wolnym. Jeśli zdarzy Ci się wypadek, prosimy o natychmiastowe powiadomienie naszej administracji pod numerem: +423 222 12 22 / backoffice@uniwork.ch oraz swojego przełożonego w pracy.

Akceptujemy wyłącznie zaświadczenia lekarskie wydane przez lekarza praktykującego w Szwajcarii. Przepis ten dotyczy wszystkich pracowników, niezależnie od miejsca ich zamieszkania i miejsca, w którym przebywali w czasie wypadku. UIS zastrzega sobie prawo do odrzucenia raportów z wypadków, które nie spełniają powyższych wymagań lub w przypadku podejrzenia niewłaściwego użycia. W takiej sytuacji pracownik zostanie niezwłocznie poinformowany.

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy w związku z chorobą lub wypadkiem, skontaktuj się z naszą administracją pod numerem: +423 222 12 22 / backoffice@uniwork.ch.


Name / Nazwisko
Name / Nazwisko
Vorname / Imię
Nachname / Nazwisko
Bestätigung / Potwierdzenie
Suche
Call Now Button